Ukmergiškių menininkų portretai

Sausio 29 d. - vasario 13 d. Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje veikė ukmergiškių menininkų portretų paroda, kuriuos įvairiomis priemonėmis įamžino... ukmergiškiai menininkai.

Kūrinių autoriai ir pavadinimai pagal reprodukcijų eilutes:

V. Ivanauskienė "Zita Dikienė - Puzlė"; V. Žvirblis "Aušra"; V. Adomavičiūtė "Vytautas Mackevičius"; R. Zinkevičius "Andrius Janulis"; N. Stunskaitė - Vilkė "Erika Katinaitė"; O. Kujalienė "";

R. Mackelienė "Laima Dzigaitė"; A. Liumparienė "Tomas Terekas"; D. Zelenčiūtė "Arūnas Kulikauskas"; R. Brusokas "Rimantas Zinkevičius"; A. Janulis "Oksana Judakova"; D. Misevičienė "Jolita Šlepetienė"; J. Šlepetienė "Dainius Vytas - visiškai slaptai";

A. Kulikauskas "Vijolė Ivanauskienė"; L. Dzigaitė "Jurga Jackevičiūtė Sally"; K. Pažūsienė "Vaida Adomavičiūtė"; K. Darulienė "Lina Zareckaitė"; I. Vasiliauskaitė "Austėja Masevičiūtė"; V. Žentelis "Roma Zareckienė amerikietiškojo Rūtų Darželio stiliumi..."; Z. Dikienė "Indrė Vasiliauskaitė";

D. Tijūnėlis "Sonata Ordė"; K. Kosmauskienė "Egidijus Darulis (pripildytas svajonių)"; A. Bartkutė "Albinas Kuliešis - Žieminis"; E. Katinaitė "Nijolė Stunskaitė - Vilkė"; S. Ordė "Deimantė Misevičienė"; O. Judakova "Dalijos portretas"; N. Paškauskienė "Danielius Karalis";

D. Vytas "Stasiukas Pulkauninkas"; I. Pociūtė "Rimantas Brusokas"; T. Darulis "Audronė Vainauskienė"; D. Karalis "Asta Liumparienė"; S. Pulkauninkas "Julius Zareckas"; A. Vainauskienė "Nijolė Paškauskienė"; I. Misevičienė "Portretas";

I. Misevičienė "Dvigubas portretas"; A. Kuliešis "Kristina Pažūsienė".

Reprodukcijos - Dainiaus Vyto.

Ukmergiškių dailininkų ir fotografų kūrybos darbų paroda. Fotografija ir foto grafika

2017 m. gegužės 25 d. Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Ukmergiškių dailininkų ir fotografų kūrybos darbų paroda. Čia pateikiamos parodoje eksponuotų fotografijų ir foto grafikos darbų reprodukcijos.

Kūrinių autoriai ir pavadinimai (pateikiami eilutėmis, kaip ir nuotraukos):

K. Dumbra "Nine selfies of infinity"; trys S. Ordos fotografijos iš tekstilės kolekcijos "Balta kitaip" [kolekcijos autorė - Sonata Ordė]; T. Darulis "Globa", "Mažas";

D. Vytas "Ona", "Vilkmergėlės"; D. Karalis "Žydėjimas", Žydėjimas", Žydėjimas"; V. Ivanauskienė "Miesto atspindžiai", D. Zelčiutės nuotrauka;

D. Zelčiutės nuotrauka; Smailius Photo "Shaman"; keturi G. Taraškevičiūtės portretai; R Mackelienės nuotrauka;

R. Mackelienės nuotrauka; A. Kulikauskas "Ukmergė", "Vilnius", "Vilnius", "Kernavė".

Parodoje dar buvo eksponuotos J. Jackevičiūtės fotografijos bendru pavadinimu "Pirmuoju mokytojo fotoaparatu".

Plačiau apie parodą galima paskaityti čia.

Nuotraukos išsiskleidžia spragtelėjus ant jų kursoriumi.

Ukmergiškių dailininkų ir fotografų kūrybos darbų paroda. Skulptūra ir tūriniai objektai

2017 m. gegužės 25 d. Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Ukmergiškių dailininkų ir fotografų kūrybos darbų paroda. Čia pateikiamos parodoje eksponuotų skulptūrų ir tūrinių objektų fotografijos.

Kūrinių autoriai ir pavadinimai (pateikiami eilutėmis, kaip ir nuotraukos):

R. Zareckienė "Pajusk stiklą" ir "Trapūs žingsniai"; A. Janulis "Šokėja", "Auksiniai gegutės kiaušiniai", "KUR...WA", "Mero minkštasuolis", "Vandens žydėjimas";

A. Janulis "Apimtis"; V. Žvirblis "Zuikis 1", "Zuikis 2", "Ežiukai 3"; J. Šlepetienės keramika; R. Zinkevičius "Šv. Florijonas"; I. Miliauskaitė "Kontenpliacija";

I. Miliauskaitė "Laimei prabudus"; M. Strioga "Ant tėvo dalgio ašmenų", "Ašaras reikia išverkt", "Kur aš".

Plačiau apie parodą galima paskaityti čia.

Nuotraukos išsiskleidžia spragtelėjus ant jų kursoriumi.

Ukmergiškių dailininkų ir fotografų kūrybos darbų paroda. Tapyba, grafika

2017 m. gegužės 25 d. Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Ukmergiškių dailininkų ir fotografų kūrybos darbų paroda. Čia pateikiamos parodoje eksponuotų paveikslų ir grafikos atspaudų reprodukcijos.

Kūrinių autoriai ir pavadinimai (pateikiami eilutėmis, kaip ir reprodukcijos):

K. Kosmauskienė "Kai atsiveria dangus", "Vakaro žaros", "Vienas nuostabus vakaras"; E. Kuliavaitė "Vilkmergė", "Po vandeniu"; N. Stunskaitė "Lelijos" (tapyba ant šilko);

J. Šlepetienė "Rudens etiudas. Proskyna", "Rudens etiudas. Obelis", "Rudens etiudas. Tvenkinys"; L. Dzigaitė "Kančios slėpiniai" I, II, III, IV;

Kristina P. "Pieva", "Gyvenimas ratu", "Namukai surado namus"; D. Stankevičienė "Pabiro, sužiro ir pražydo", I. Misevičienė "Debesys"; A. Bartkutė-Deviatnikova "Kai susitinkam per retai", "Undinė";

T. Sokolova "Paslaptinga moteris", "Geriausias namas", "Vyras ir moteris"; V. Adomavičiūtė "Esė motina. Moteris išsipasakoja gėlėmis" (trys plokštuminio ir erdvinio objekto sudedamųjų reprodukcijos); J. Zareckas "Ir rugiai, ir bedugnė";

J. Zareckas "Pilėnų motyvas"; E. Darulis "Puvėsiai ir puviniai"; I. Karvelytė-Kondraškinienė "Senoji gaisrinė. Ukmergė", "Šiaurės Rumunija", Žemieji Paneriai. Vilnius"; K. Darulienė "Ąsotis ir lauko gėlės", "Pomidorai";

K. Darulienė "Aguonos ir..."; J. Lukša "Saldainis", "Degtukai"; O. Judakova "Višta", "Kiemo plėšikai", "Pirštinė", "Saulėgrąžos";

O. Judakova "Pavasaris"; R. Zareckienė (dvi monotipijų reprodukcijos).

Daugiau apie parodoje eksponuotus kūrybinius darbus galima paskaityti čia

Reprodukcijos išsiskleidžia spragtelėjus ant jų kursoriumi.

Ukmergės rajono tautodailininkų darbų paroda

2017 m. kovo 15 - balandžio 3 dienomis Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje veikė tradicinė Ukmergės rajono tautodailininkų kūrybinių darbų paroda. Čia matote parodoje eksponuotų darbų reprodukcijas. Darbų autoriai ir pavadinimai pateikiami pagal reprodukcijų eilutes.

V. Mackevičius "Upelio krantas", "Vakaro peizažas", "Pavasario gėlės"; R. Pocienė "Ruduo", "Ruduo", "Žydėjimas"

R. Pocienė "Aguonos"; L. Polukov "Nidos kopos"; K. Zinkevičienė "Ožiaragis", "Avinas"; L. Polukov "Miestas"; R. Zinkevičius "Šv. Izidorius"; J. Povilavičius "Peizažas"

J. Povilavičius "Peizažas", "Peizažas";  Penkios S. Zinkevičiaus rankšluostinės

S. Zinkevičiaus rankšluostinė; V. Žakavičienės ąsočiai; V. Svalbono verbos; R. Adomavičiūtės pintas krepšys ir padėklas gėlėms; V. Butkus "Piemenukas"

V. Butkus "Angeliukas", Trys angelai", "Sanitaras"; R. Adomavičiūtė "Verba"; L. Dzigaitė "Šv. Atsiskyrėlis", "Pavasario nuojauta", "Beržų sulos metas"

S. Nečiūnas "Pušų giraitė",  "Beržynėlis", "Prie ežero", "Takelis per upelį", "Grybautojai", "Kaimo gegužinė", "Račiai"

S. Nečiūnas "Šiaučius", "Stalius", "Angelų kvartetas", "Kubilius", "Kalvis"; V. Bražėnienės karpiniai ir nėriniai (2 nuotr.)

V. Bražėnienės karpiniai ir nėriniai (2 nuotr.); J. Kuprienės nėriniai ir siuviniai (2 nuotr.); D. Malinauskienės nėriniai ir siuviniai (3 nuotr.)

D. Malinauskienės siuviniai ir nėriniai (2 nuotr.); B. Mikėnienės nėriniai (2 nuotr.); L. Dambrausko tekinti indai; V. Pupelienės dūdelės ir švilpukai; V. Vaitkevičienės keramika

A. Girnienės lėlės su žemaitiškais kostiumais (2 nuotr.); V. Pupelienė "Kaukės", R. Žvirblienės mezginiai; D. Lapkuvienės megztos pirštinės ir kojinės; O. Kujalienė "Kitoks tautiškumas" I

O. Kujalienė "Kitoks tautiškumas" II, III; N. Pociūnienės pinti kaklaraiščiai (2 nuotr.); D. Aukštuolytės verpstės (2 nuotr.); B. Mikėnienės nerta prijuostė

B. Čepelės medžio drožiniai (2 nuotr.); R. Kupcikevičiaus medžio drožiniai (3 nuotr.); V. Vančenkovos keramika ir floristinė kompozicija.

Reprodukcijos išsiskleidžia spragtelėjus ant jų kursoriumi. 

Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Grafika, ansambliažai, plokštuminiai objektai

2016 m. gegužės 26 - birželio 28 dienomis Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje veikė Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Čia pateikiamos parodoje eksponuotų grafikos darbų, ansambliažų, tekstilės ir kitų plokštuminių objektų reprodukcijos.

A. Misevičiūtė "RAMYBĖ", "PILNA", "AUDRA, STULPAI IR RANKOS"; R. Zareckienė "IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ"; I. Misevičienė "SUSIJUNGIMAS I, II, III"; R. Žvirblienė "IMPROVIZACIJA TRADICINIŲ SKIAUTINIŲ TEMA";

A. Sokolov "AUTOPORTRETAS"; V. Savickienė (2 pagal šabloną kryželiu siuvinėti paveikslai); O Kujalienė "LINKSMA"; L. Dzigaitė"LAVANDŲ RINKĖJOS", "GARŠVŲ RINKĖJOS"; O. Judakova" SAMANTONIŲ DROBULĖ I",

O. Judakova "SAMANTONIŲ DROBULĖ II", "SAMANTONIŲ DROBULĖ III". 

 

Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Skulptūra, objektai

2016 m. gegužės 26 - birželio 28 dienomis Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje veikė Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Čia pateikiamos parodoje eksponuotų skulptūrų ir objektų nuotraukos.

Č. Lukenskas "NEVISAI SUDEGINTA" 2013 m.; A. Kulikauskas "SUNKŪS VAIZDAI" 2015 m.; I. Miliauskaitė "AMŪRAS" 2015-2016 m., "LAUKIMAS" 2015-2016 m., "NERADĘS ŠIRDIES" 2014 m., "ANGELO ŠIRDIES TYLA" 2014 m.;

A. Janulis "DILEMA" 2016 m.; M. Strioga "DEBESŲ FĖJOS" 2015 m., "LINELIUS ROVIAU NE VIENA" 2015 m., "DAR MATOMI VEIDAI" 2015 m.; J. Šlepetienė "MERGINA SU POLĖKIU", "POETAS" (dešinėje); R. Zinkevičius "ANGELŲ BELAUKIANT" 2014 m.

 

Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Fotografija

2016 m. gegužės 26 - birželio 28 dienomis Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje veikė Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Čia pateikiamos fotografų darbų reprodukcijos.

T. Darulis "PORTRETAS"; J. Sally-Jackevičiūtė "TYLA PAKELIUI Į SANTJAGĄ" (3 reprodukcijos); N. Paškauskienė "DAUGAILIŲ MOKYKLOS LIEKANOS", "UKMERGĖS "VAIŽGANTO" KAPINIŲ FRAGMENTAS";

A. Inciutė-Liumparienė "VISI MANO !"; D. Zelenčiūtė "DAUGAILIŲ DVARO FRAGMENTAI" (2 reprodukcijos); Smailius Photo "HORROR CIRCUR-CLOWN", "HORROR CIRCUS-MIMO", HORROR CIRCUS-ACROBAT",

Smailius Photo "HORROR CIRCUS-RINGMASTER"; V. Ivanauskienė "PEIZAŽAI" (3 reprodukcijos).

Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Tapyba

2016 m. gegužės 26 - birželio 28 dienomis Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje veikė Ukmergės krašto menininkų kūrybos paroda. Čia pateikiamos tapytojų darbų reprodukcijos.

Parodos plakatas; K. Kosmauskienė "TARP ŽVAIGŽDŽIŲ" 2016 m., "SUBTILUS ŠVYTĖJIMAS" 2014 m.; V. Adomavičiūtė "APIE GOPALĄ" 2016 m.; E. Darulis "VANDUO. SMĖLIS. BANGOS. ŠLIUŽAI." 2016 m.; A. Bartkutė "SAISTYNĖ" 2016 m.,

A. Bartkutė "ŠEIMA" 2016 m.; P. Dailidavičius "AGUONŲ PIEVA", "RAMYBĖS OAZĖ", "RUDUO"; V. Mackevičius "NATIURMORTAS", "PAVASARIS KAIME"; N. Stunskaitė "VILKDALGIAI" 2016 m.

I. Skauronė "PERĖJA I" 2014 m., "PERĖJA II" 2014 m.; D. Jablonskienė "VASARA" 2016 m.; Z. Dikienė "TEN, KUR..." 2016 m.; K. Darulienė "PAVASARIS" 2016 m.; D. Stankevičienė "DOVANA"; J. Zareckas "MAUDUOLĖ" 2015 m.

J. Zareckas "ŠAUKSMAS MIKRORAJONE" 2016 m.; K. Darulienė "RUDENINIAI LAPAI" 2016 m.; A. Stiško "ŽEMĖ KVEPIANTI OBUOLIAIS"; L. Zareckaitė "MĖLYNA LINIJA" 2016 m.; R. Lukoševičiūtė "LAISVĖ" 2016 m., "RAMYBĖ" 2014 m., "KRYPTYS" 2014 m.

 

Rūtos Lukoševičiūtės tapybos darbų paroda

2016 m. balandžio 28 d. - gegužės 28 d. Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro patalpose veikė Rūtos Lukoševičiūtės tapybos darbų paroda "New Season".

R. Lukoševičiūtė 1987 m. gimė Ukmergėje, mokėsi Dukstynos pagrindinėje mokykloje, vėliau Antano Smetonos gimnazijoje, lankė Ukmergės dailės mokyklos neformalaus ugdymo grupę. 2009 metais įgijo Bakalauro diplomą Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultete, kur studijavo odos dirbinių plastiką, praktiką atliko Londone, odos gaminių dizaino firmoje. Vėliau susidomėjo tapyba, 2014-2015 m. studijavo privačioje Dailės akademijoje Londone, kur įgijo Tapybos Sertifikatą. Didžioji dalis parodoje eksponuojamų drobių sukurtos studijų metu.

Parodos plakato fragmentas; "RAS" 2014; "KAMBERVEL LIŪTAS" 2014; "PASAKOTOJAS" 2014; "PASENUSI DIVA" 2014; "VISKAS APIE SPALVĄ" 2015;
Portretas be pavadinimo 2014; "PRANCŪZĖ" 2015; "VASARIS" 2016; "LIETUS" 2016; "AUTOPORTRETAS" 2015; "NOSTALGIJA" 2015; "JUDESYS" 2015;
Be pavadinimo 2014; "KRYPTYS" 2014; "RAMYBĖ" 2014; "LAISVĖ" 2016.

 

 
Powered by Phoca Gallery